Nya regler om bihälsa

Efter nyår kommer det att bli ändrade föreskrifter om bisjukdomar. Det läste jag i veckan i tidningen Jordbruksaktuellt. En trevlig och informativ artikel i en publikation som  oftast brukar handla om betydligt större djur.

Tydligen kommer biodlarna att i framtiden själva ta ett större ansvar för binas hälsa. Exempelvis försvinner kravet på besiktning om bin flyttas inom ett område utan konstaterad sjukdom. Vid sjukdomsutbrott blir det en skyddsradie på tre kilometer, i stället för att hela församlingen smittförklaras. Anmälan om uppställningsplats behöver inte längre göras vart tredje år, utan bara vid förändringar. Vissa undersökningar kommer biodlaren att få betala själv i fortsättningen.

Jordbruksverkets nya regler om biodling finns på länken:

https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/binochhumlor/reglerforbiodling/nyabestammelserforsjukdomarhosbin2019.4.5c2fc416166df50915cab613.html

Det är rätt omfattande ändringar, så vi kommer nog att kunna läsa mer om de nya reglerna i nästa Bitidningen.

 

 

 

 

29 Nov 2018

Välkommen

/binmedpollen.jpg

Välkommen till www.rarabin.nu.

Facebook

Nyhetsbrev

Vill du veta när det händer något nytt i bigården eller på sidan? Skriv in din e-postadress här nedan så kommer nyhetsbrevet!

Länkar

Flygväder?

klart.se