Gården och vi

Bosjöns Bigård ligger längst norrut i Näsby socken i Lindesbergs kommun. Gården Bosjön har funnits mycket länge, kanske redan på 1400-talet. Det finns i varje fall skrifter som berättar om mjölnaren Anders i Bosjön som anlitades som byggmästare när Gustav Vasa på 1500-talet skulle anlägga järnbruk vid Frövifors. Den ursprungliga gården utgjorde ett hemman, dvs en areal lagom stor för att en normalstor familj inklusive tjänstefolk skulle kunna försörja sig på jordbruket, och med skog som räckte till husbyggen och vedbrand. Forvägarna mot Frövifors bruk passerade gården, och tidvis var det en gästgivargår här. Under 1800-talet tillhörde gården släkten Tersmeden på godset Hinseberg, och brukades av arrendatorer. Tersmeden sålde av sina ägor i början av 1900-talet, och då förvärvades Bosjöns åkrar, betesmark och en liten del av skogen av tre bröder Pettersson från Österängen i Vedevåg. Efter några års gemensamt brukande styckades gården, så att brodern Karl fick två tredjedelar i västra änden, och Gustav fick den östra tredjedelen. Den gamla gästgivaregården revs, och virket räckte till nya boningshus på båda gårdarna, och uthus på den nya gården, som under många år gick under namnet Bygget.

På våren 1962 blev det så dags för oss, Bertil och Gunbritt Lindberg att ta över Bygget. I början var det mycket som behövde rustas, vatten och avlopp behövde dras in och rummen och köket skulle målas och tapetseras. El hade blivit indraget först i slutet av 1950-talet, kökstaket var svart av rök från spis och fotogenlampor. Lagården som inrymt fyra kor, häst, gris och höns ändrades nu om till fårhus. Vi blev så kallade månskensbönder, och skötte jordbruket, fåren och renoveringen på kvällar och helger. Sommaren 1969 var solig och varm, idealiskt när man ska tilläggsisolera och byta fönster. Vi hade kommit halvvägs när åskan slog ner och boningshuset brann ner till grunden. Ett nytt hus var på plats till midsommaren 1970, och familjen flyttade in för gott, nu med två små döttrar. Det mesta var nu färdigbyggt, och snart beslöt vi att ändra gårdens namn, från Bygget till Bigården. Dels för att att den är en avstyckning från huvudgården, dels för att vi efter en viss tvekan hade skaffat ett par bisamhällen.

Välkommen

/binmedpollen.jpg

Välkommen till www.rarabin.nu.

Facebook

Nyhetsbrev

Vill du veta när det händer något nytt i bigården eller på sidan? Skriv in din e-postadress här nedan så kommer nyhetsbrevet!

Länkar

Flygväder?

klart.se