Tibast

Tibast

Daphne mezereum

En liten spenslig buske med långsmala blad och rödvioletta blommor, som kommer på bar kvist redan i mars.  Den växer vilt i Sverige, men är sällsynt och är därför fridlyst i Örebro län, Södermanland, Västmanland och Värmland. Den trivs bäst i djup kalkhaltig mylla. Bären är grant röda och giftiga, men äts av fåglar, som kan sprida frön från odlade buskar ut i naturen. Alla delar av växten är giftiga.

En tibastbuske planterades för många år sedan på en varm och solig plats söder om vårt hus. Tidigt om vårarna lyste den upp trädgården och lockade de allra första bina. Men på senare år har andra buskar växt sig stora runtom, och den stackars tibasten orkar inte längre producera några blommor. Det verkar vara dags att den får en kompis på ett garanterat soligt ställe.

Eftersom tibasten blommar redan i mars - april är den värdefull för bina. Den ger rätt mycket nektar, blomman kan vara helt fylld med nektar, men sockerhalten är ganska låg. Pollenet är ljusgrått och ganska rikligt.

 

Välkommen

/binmedpollen.jpg

Välkommen till www.rarabin.nu.

Facebook

Nyhetsbrev

Vill du veta när det händer något nytt i bigården eller på sidan? Skriv in din e-postadress här nedan så kommer nyhetsbrevet!

Länkar

Flygväder?

klart.se