Sippor

Blåsippa

Hepatica nobilis

Blåsippan trivs bäst på kalkrik mark, under lövträd och buskar. Här är det inte så mycket kalk, men en liten planta i rabatten närmast huset har spridit ut sig längs hela västra gaveln. Myrorna har hjälpt till med spridningen. På varje blåsippsfrö sitter en klump "myrgodis". När en myra hittar ett sånt fynd tar hon med det hem till stacken för att bjuda sina systrar. Efter vägen slickar hon på godiset, om det tar slut innan hon är hemma så är det bara att slänga fröet. På så sätt har vi fått blåsippor litet var stans på tomten. Plantorna varierar i färgen från blekblått till mörkt lilablå, däremot har jag ännu inte sett varken röda eller vita här. De färgvarianterna kan man ofta hitta i stora bestånd. Blåsippan är fridlyst i stora delar av landet, här i Örebro län får man plocka den, men inte gräva upp. Blåsippan ger inget nektar, men bina brukar ändå besöka den för att hämta pollen. Binas tidiga besök är mycket viktiga för blåsippans spridning, det är betydligt fler blåsippor som sätter frö nära bikupor än där det inte finns bin.

Vitsippa

Anemone nemorosa

Närmast huset har vi bara enstaka vitsippor, här är litet för torrt. I skogen runt omkring, i synnerhet i alkärret finns det stora mattor av vitsippor i slutet av april, början av maj. Pollenet är ljust gul-grön-grått, och biet måste besöka minst 150 blommor för att få sina pollenkorgar fulla. Den här tiden går det åt mycket pollen för att föda upp larverna som ska hinna bli vuxna bin tills fruktträden blommar. Någon nektar finns inte, och även vitsippan klarar sin spridning med hjälp av myror. Plantorna är lätta att föröka genom att ta en bit av jordstammen och flytta dit man vill ha den. Den metoden är den bästa när man har en förädlad variant, tex en dubbel eller en ovanlig färg, med frön vet man aldrig vad det blir. De förädlade sipporna är inte så intressanta för bina.

Gulsippa

Anemone ranunculoides
Gulsippan växer vild i vissa delar av Sverige, på kalkhaltig mark i lövskog. Där den trivs bra kan den breda ut sig i stora bestånd. På andra ställen är den ovanlig eller saknas helt. Den är totalt fridlyst i Blekinge, Älvsborgs län, Jämtland och Västernorrlands län, och fridlyst mot uppgrävning i Skaraborgs och Södermanlands län. Växten påminner om vitsippan, men blommorna har i allmänhet bara fem gula kronblad. Vi hämtade ett par plantor i en gulsippsglänta i Östergötland för ett tjugotal år sedan. De placerades under plommonbuskarna och trivdes bra, en kvadratmeter är helt gul i maj, och enstaka plantor sticker upp här och där intill bikuporna. Precis som vitsipporna sprider sig gulsipporna främst genom att jordstammen växer ut. Gulsippan verkar inte så intressant för bina, jag har i alla fall inte sett några bin i den, trots att den växer så nära kuporna.

Välkommen

/binmedpollen.jpg

Välkommen till www.rarabin.nu.

Facebook

Nyhetsbrev

Vill du veta när det händer något nytt i bigården eller på sidan? Skriv in din e-postadress här nedan så kommer nyhetsbrevet!

Länkar

Flygväder?

klart.se