Blommande träd

Hägg

Prunus padus

Häggbuskar finns häromkring lite varstans i skogsbrynen, och en större buske med massor av rotskott i trädgårdens utkant. När blommorna slår ut i slutet av maj fylls trädgården av en stark söt doft, och när man står under häggen hörs ett mäktigt surr, främst från humlor och andra insekter. Enstaka bin kan man också se. Blommorna ger ganska begränsat med nektar och pollen. Pollenfärgen är mörkt grågrön. Bären är små och bittra, de är släkt med plommon och körsbär och är inte giftiga, men knappast smakliga.  

 

Rönn

Sorbus aucuparia

Rönnen är en buske eller ett litet träd som växer i hela Norden. Här finns det ganska gott om dem, både i skogen och intill huset. Vi har också en sydeuropeisk variant, Sorbus domestica, som har litet större och sötare bär. Rönnarna brukar blomma i månadsskiftet maj-juni. De gulvita blommorna har en stark, litet frän doft.
De röda bären mognar i augusti, och är mycket c-vitaminrika. De är lämpliga att koka sylt, marmelad och gelé av, gärna smaksatt med honung. Bären innehåller askorbinsyra (vitamin C), och inom folkmedicinen har bären använts mot skörbjugg. Färska bär innehåller parasorbinsyra, och färskpressad saft verkar urindrivande och milt laxerande. Kokta bär däremot kan användas för att stoppa diarré.
Skogens fåglar brukar kalasa på rönnbär under hösten. Därför är det viktigt vid avverkningar att se till att rönnarna sparas. Här i trakten sägs det att mycket rönnbär förebådar en kall och snörik vinter, men på andra håll blir vintern regnig och mild när rönnen ger riklig skörd. Alla känner väl till fabeln o räven, som inte nådde upp till de lysande röda bären, och därför förklarade att de är sura.
Bären angrips ofta av rönnbärsmal. Under år med få rönnbär går malen istället på äpplekarten, och äppleskörden blir förstörd. Ett tips för att bli av med rönnbärsmalen är att anlägga en hönsgård kring rönnarna, och låta hönorna äta både bär och malar.
I äldre tider var det vanligt att använda rönnvirket till pinnar i räfsor, eftersom det är både starkt och segt, och lätt att få tag på. Numera används rönnträ till småhantverk, svarvning och om våren kan man göra rönnpipor att spela på.
Rönnen ger en del nektar och pollen, blommorna besöks av både getingar och flugor, men bin väljer hellre andra blommor om det finns. Pollenfärgen är pistagegrön.

 

Oxel

Sorbus intermedia
Ett par gånger har jag försökt plantera oxel, men tyvärr verkar de inte trivas här. Det är synd, eftersom oxelbären är lika nyttiga som rönnbären, men sötare och godare. Det finns många olika varianter av oxelträdet, kanske skulle det gå bättre med en härdigare sort.

 

Hästkastanj

Aesculus hippocastanum

En stor hästkastanj växer precis utanför entrén. Den har växt här sedan 1970-talet, då våra två flickor gick i skolan. Det hände ibland att de smet iväg till kyrkogården, där det finns stora hästkastanjer som ger drivor av frukter om hösten. Så hamnade någon nöt ute i slänten, bland de vassa buskarna som fanns där då. Efter några år stack det upp en planta med femfingrade blad över buskarna, och när sen buskarna rensades bort sköt trädet fart. Nu är det omkring 15 meter högt, och ger massor av kastanjer om höstarna. Vi har försökt att ta vara på fröna och så ut dem i omgivningen, men så fort plantorna blir några decimeter höga, så kommer rådjuren och kalasar på dem. När kastanjen blommar i slutet av maj - början av juni är trädets krona översållat av stora, upprättstående blomställningar. Blommorna sänder ut en stark doft, i synnerhet när de är nyutspruckna. De ger ganska mycket nektar, litet mindre pollen, som är kanelbrunt till färgen. Nektarns sockerhalt är hög, omkring 60 %, medan till exempel körsbär, som blommar ungefär samtidigt, har en sockerhalt på ca 20 %. Inte så underligt, att bina väljer kastanjen framför fruktträden.

 

 

Lönn

Acer platanoides

Den lönn som växer vilt i skogarna i södra halvan av Sverige kallas också skogslönn. Det är ett snabbväxande träd.
När vi flyttade hit på 1960-talet fanns inga ädla lövträd här, mest bara björk, asp, al, och enstaka rönn och hägg. I början var det husen och djuren som behövde ses om, men i mitten av 1970-talet började vi jobba mer med trädgården. Bertil kom hem med två meterhöga lönnplantor. Under högtidliga former planterade våra döttrar var sitt vårdträd söder om huset. Efter ett tiotal år hade trädens grenar brett ut sig så utsikten mot sjön var försvunnen. I flera år nöjde vi oss med att se sjön glittra bara under höst och vår. Så småningom befann sig grenarna i höjd med övervåningen, och bara stammarna skymde sikten. Men då började träden kännas hotfulla vid blåsväder, och sågades ner.
Under årens lopp hade de båda lönnarna producerat åtskilliga "näsor", som slagit rot litet varstans i trädgården och skogsbrynet. Vid blomningen i juni lyser lönnarna ljusgröna bland de andra träden, och om hösten är det ett riktigt färgfyrverkeri i grönt, gult, orange och rött.
Lönnblomman är populär både bland bin och andra insekter. Det finns gott om nektar, och den har hög sockerhalt, omkring 50%. Ganska mycket pollen finns det också, av en obestämd grå-grön-brun färg. Senare på sommaren kan det bli honungsdagg i lönnarna. I bilderna nedan syns inga bin, men det beror på att de surrar omkring längre upp i trädet.

 

Lind

Tilia cordata

Var skulle det passa med en lind, om inte hos familjen Lindberg. En stor skogslind växer på en kulle i skogen här i närheten, och omkring den en massa frösådda plantor. En planta på halvannan meter fraktades hem och planterades utanför honungsboden. Nu är den nog tre meter hög, men några blommor har inte setts till än. Den behöver bli bortåt 20 år gammal innan den börjar blomma. På Näsby kyrkogård finns många stora lindar, där brukar det dåna av bin och humlor varma dagar i juli. Men dit är det för långt att flyga för våra bin. Linden ger mycket nektar, ca 1 mg per blomma, med en sockerhalt på 30-40 %. Pollenet är orangegult, men ganska lite. Det kan också bli ett bra drag på honungsdagg.

Välkommen

/binmedpollen.jpg

Välkommen till www.rarabin.nu.

Facebook

Nyhetsbrev

Vill du veta när det händer något nytt i bigården eller på sidan? Skriv in din e-postadress här nedan så kommer nyhetsbrevet!

Länkar

Flygväder?

klart.se